Річний звіт 2018

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV.

  • Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року та
  • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
  • Звіт керівника комунального підприємства про виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства за 2018 рік
  • Звіт про виконання показників фінансового плану за 2018 рік
  • Аудиторські фірми не залучалися.
  • Відомості про договори – http://www.dzo.com.ua
  • Інформація про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом – фінансування відсутнє.