Річний звіт 2018

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік Звіт керівника комунального підприємства про виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового Read more about Річний звіт 2018[…]