Річний звіт 2017

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік Аудиторські фірми не залучалися. Відомості про договори – http://www.dzo.com.ua Інформація про операції та зобов’язання КП з державним Read more about Річний звіт 2017[…]