Річний звіт 2016

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV.

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року:

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Залишити відповідь