Відомості про договори за 2016 рік

Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”  

Річний звіт 2016

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року: Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Річний звіт 2015

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року: Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

Річний звіт 2014

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року: Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік