26.06.2018

Структура (назва підрозділів)

Відділ геодезичної служби

Геодезичною службою здійснюється контроль за виробництвом топографо-геодезичних досліджень, що виконуються на території міста Одеси,

Видаються вихідні дані для виконання цих робіт, згідно із заявками організацій, що мають право на виконання топографічних зйомок.

Здійснюється систематизація і технічне приймання топографо- геодезичних матеріалів М1:500

Ведеться облік і систематизація матеріалів топографо-геодезичних досліджень  М1:500 у векторному вигляді (формат DMF)

Актуалізується топооснова М1:2000 (виконана державним підприємством « Геосистема» м. Вінниця 2012 р.)

Видається геодезична підоснова М1:500 і топооснова М1:2000 по зверненнях громадян.

Інженерно-технічний відділ

Розгляд та аналіз відповідності рішень проектної документації з прокладання та реконструкції інженерних мереж вимогам чинних нормативних документів.

Геодезичний відділ

Геодезичний відділ виконує наступні види робіт:

 • топографічна зйомка в масштабах 1:500 – 1:2000 для проектування будівель, споруд, лінійних мереж і доріг;
 • винос основних будівельних осей жилих будинків і споруд;
 • винос в натуру осей інженерних мереж і доріг;
 • виконавчі зйомки будівель, благоустрою, інженерних мереж і споруд з нанесенням їх на матеріали геодезичної служби міста для введення їх в експлуатацію;
 • координування меж земельних ділянок з подальшим вирахуванням їх площ;
 • винос будівельних реперів на будівельних майданчиках і лінійних спорудах.

Архітектурно-проектний відділ

До основних функцій архітектурно-проектного відділу КП «Одеспроект»  відноситься наступне:

Реалізація містобудівної політики міста – виконання рішень та доручень Одеської міської ради, завдань управління архітектури та містобудування Одеської міської ради. У своїй работі архітектурно-проектний вітділ  керується діючим законодавством, державними будівельними нормами і правилами, положеннями генерального плану м. Одеси 2015р., і плану зонування територіі м. Одеси, а також затвердженої раніше містобудівної документації.

Розробка містобудівної та проектної документації.

Розробка містобудівної та проектної документації здійснюжться на підставі укладених договорів із замовником:

 • детальні плани територій;
 • містобудівні розрахунки;
 • комплексні схеми та проекти благоустрою на території міста (парків, скверів, прибережних територій);
 • паспорта покраски фасадів;
 • проектна документація объектів різного призначення.

Проектний відділ приймає участь у засіданнях Містобудівної ради, громадського розглядання містобудівної документації, що розглядається згідно вимогам діючого Закону Україны «Про регулювання містобудівної діяльності», інших робочих засідань, яке проводить керівництво міськвиконкому, управліня архітектури та містобудування Одеської міськради за участю служб та организацій міста.