Річний звіт 2015

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року: Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

Річний звіт 2014

Розміщення річної звітності відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року: Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

Статут

Рішення Одеської міської ради №3349-VI від 16.04.2013р. “Про затвердження Статуту комунального підприємства «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування Одеської міської ради» у новій редакції”   Статут (нова редакція)